Gylling sogns jagtforening
 
Mesterrække Lukket
Benny Pedersen 38/41
 Kurt Vium 38/45
 Knud Sørensen 37/42

A-Række Lukket
Paw Mikkelsen 34/50
 Paw Jørgensen 33/49
 Sten Bertelsen 32/43

B-Række Lukket
 John Knudsen 30/43
 Niels Peter Hansen 29/44
 Morten Rasmussen 28/51

Veteran A-Række Lukket
 Uffe Jeppesen 37/44
H.C. Poulsen 35/48
 Finn Sørensen 34/45

Veteran B-Række Lukket
 Henning Madsen 30/35
Søren Sørensen 25/48
 Harry Jensen 23/55

Jens Sørensens Pokal (5 V. Doublé)
 Finn Sørensen 8/10


 24 Duer Mesterrække Åben
Lars Beck 21/25
 Dennis Bjerregaard 20/27
 Christian Beck 19/26

24 Duer A-Række Åben
 Peter Poulsen 16/26
 Sten Bertelsen 16/26
 Mogens Engell 14/27

Efter omskydning


 Vilde Bagduer
 Dennis Bjerregaard 11/12

 Andeskydning
Christian Beck 12/12
   Kurt Vium 12/12
 Finn Sørensen 12/12
 
Efter Omskydning
 
Handicapskydning
N.P.Hansen(15) 29/44 - 44-44
 Morten Rasmussen(16) 28-51 - 44/51
Kurt Vium(5) 38/45 - 43/45
Paw Jørgensen(10) 33/49 - 43/49
Knud Sørensen(4) 37/42 - 41/42

Monte Carlo Spidsduer
                                                                                                                                              Vundet af Jørgen Endt
                                                                                                                          Efter omskydning med Lars Beck                                                                                       
                                                                                                                                               Monte Carlo Bagduer
                                                                                                                                         Vundet af Finn Sørensen

                                                                                                                                                  Opstartsskkydning
                                                                                                                  Blev i år vundet af Bjarne Rasmussen
                                                                                                                                       Ved skydning af Lars Beck
Mesterrække Lukket
Benny Pedersen 38/41
 Kurt Vium 38/45
 Knud Sørensen 37/42

A-Række Lukket
Paw Mikkelsen 34/50
 Paw Jørgensen 33/49
 Sten Bertelsen 32/43

B-Række Lukket
 John Knudsen 30/43
 Niels Peter Hansen 29/44
 Morten Rasmussen 28/51

Veteran A-Række Lukket
 Uffe Jeppesen 37/44
H.C. Poulsen 35/48
 Finn Sørensen 34/45

Veteran B-Række Lukket
 Henning Madsen 30/35
Søren Sørensen 25/48
 Harry Jensen 23/55

Jens Sørensens Pokal (5 V. Doublé)
 Finn Sørensen 8/10


 24 Duer Mesterrække Åben
Lars Beck 21/25
 Dennis Bjerregaard 20/27
 Christian Beck 19/26

24 Duer A-Række Åben
 Peter Poulsen 16/26
 Sten Bertelsen 16/26
 Mogens Engell 14/27

Efter omskydning


 Vilde Bagduer
 Dennis Bjerregaard 11/12

 Andeskydning
Christian Beck 12/12
   Kurt Vium 12/12
 Finn Sørensen 12/12
 
Efter Omskydning
 
Handicapskydning
N.P.Hansen(15) 29/44 - 44-44
 Morten Rasmussen(16) 28-51 - 44/51
Kurt Vium(5) 38/45 - 43/45
Paw Jørgensen(10) 33/49 - 43/49
Knud Sørensen(4) 37/42 - 41/42

Monte Carlo Spidsduer
                                                                                                                                              Vundet af Jørgen Endt
                                                                                                                          Efter omskydning med Lars Beck                                                                                       
                                                                                                                                               Monte Carlo Bagduer
                                                                                                                                         Vundet af Finn Sørensen

                                                                                                                                                  Opstartsskkydning
                                                                                                                  Blev i år vundet af Bjarne Rasmussen
                                                                                                                                       Ved skydning af Lars Beck
Lav din egen hjemmeside med mono.net