Gylling sogns jagtforening
 

Organisation

Bestyrelsen

Formand:
Knud SørensenKasserer:
Per Larsen


Leo Bøgh


Jørgen EndtKeld Jensen


Kurt Vium


Hans Chr. Poulsen

Ansvarshavende for denne side

Peter Poulsen 

Gylling Sogns Jagtforening

Historie

Om hvordan Gylling sogns jagtforening er opstået.

Den 24. september 1931 afholdtes på Gylling afholdshotel et orienteringsmøde for jagtinteresserede, hvortil Simon Rørby Nielsen fra Ålstrup var inviteret for at redegøre for Dansk jagtforenings program og 'betimeligheden af og vilkårene for oprettelse af sognejagtforeninger, med det formål at bevare den snart uddøende vildtbestand og om mulig forøgelse af denne'
Alle var enige om at det ' i allerhøjeste grad' var påkrævet, og der nedsattes et udvalg, som skulle udarbejde lovudkast og skyderegler samt indkalde til en stiftende generalforsamling den 9. oktober samme år:
Der var fire punkter på den stiftende generalforsamling:

1) Betimeligheden af stiftelsen af en jagtforening - vedtaget.

2) Fremlæggelse til godkendelse af det af udvalget udarbejdede lovudkast - vedtaget med en tilføjelse til lovene.

3) Beskydningsregler for året 1931: Agerhøns: Flokke på under 8 må ikke beskydes. Fasaner: Der betales 2kr. for hver høne, men så vidt gørligt fredes disse. Harer: der betales 50 øre for hver.

4) Valg af bestyrelse : Gårdejer Isak Hansen, Lerdrup - Skræddermester S. Kærsgaard, Gylling - Gårdejer S. Villumsen, Gylling Skov - Gårdejer V. Simonsen, Gylling Skov - Gårdejer P. Larsen, Splidholm.

På det første bestyrelsemøde valgtes Skræddermester S. Kærsgaard til formand. Der var 16 medlemmer af foreningen, og det kostede 2 kr. i kontigent for grundejere og 20 kr. for et almindeligt jagttegn.

Idag, 2008 tæller foreningen ialt 89 medlemmer.

Kilde: Kirsten Eriknauer - Jagt og jægerliv (Odder Museum 1993)
 
Lidt naturbilleder

Gæstebog

Debatforum
Skriv gerne en lille kommentar eller en hilsen i Gæstebogen

Vi hører gerne hvis du har en lille anekdote, eller en sjov historie. Gerne med relation til Gylling Jagtforening.
Lav din egen hjemmeside med mono.net